Manifest

Czym jest manifest strony internetowej?

Manifest to plik, który dodaje się do strony internetowej. Mówi on przeglądarce, w jaki sposób powinna się zachowywać Państwa strona po instalacji strony jako aplikacji mobilnej. Zawiera między innymi informacje na temat koloru tła przy włączaniu strony, koloru „przewodniego” oraz ikony Państwa strony.

Instalacja manifestu ogranicza się do wgrania jednego pliku .json i umieszczenia do niego linka w kodzie Państwa strony internetowej.